เรื่องสุขภาพ เราดูแลให้คุณสบาย เพื่อให้คุณมีไลฟ์สไตล์ออกไปใช้ชีวิตได้แบบซูเปอร์ กับ ซูเปอร์ แคร์ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
เลือกค่าห้องได้ตามใจ
สูงสุด 7,500 บาท/วัน
สบายใจ อยากอยู่ห้องพักรักษาแบบไหน
เลือกได้ตามความต้องการ
เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตามจริง
สูงสุดไม่เกิน 180,000 บาทต่อครั้ง
อุ่นใจ ผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
เหมาจ่ายตามจริงในวงเงินที่เลือก
คุ้มครองค่ารักษาต่อเนื่อง
หลังออกจากโรงพยาบาล ภายใน 30 วัน
OPD follow up
ดูแลแคร์กันยาวๆ หลังออกจากโรงพยาบาล

ซูเปอร์ยิ่งกว่า...กับ
สิทธิประโยชน์
ที่มากยิ่งขึ้น

 • โบนัสสุขภาพดี 10% หากไม่มีเคลม
  สบายใจ สบายกระเป๋า จ่ายเบี้ยถูกลงในปีถัดไป กรณีไม่มีเคลมตลอดปีกรมธรรม์
 • ประหยัดกว่า จ่ายเบี้ยถูกลงสูงสุด 20% กับแผน ‘ซูเปอร์ แคร์ แชร์กัน’
  ดูแลสุขภาพกับทางเลือกใหม่ แผนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วน
 • ดูแล แคร์ยกระดับ เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย
  ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ที่โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่ง
สนใจผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ซูเปอร์ แคร์

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • เลือกค่าห้องได้สูงสุด 7,500 บาท/วัน
 • เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตามจริง สูงสุดไม่เกิน 180,000 บาทต่อครั้ง ในแผนที่คุณเลือก
 • คุ้มครองค่ารักษาต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาล ภายใน 30 วัน
 • โบนัสสุขภาพดี 10% หากไม่มีเคลม
 • ประหยัดกว่า จ่ายเบี้ยถูกลงสูงสุด 20% กับแผน ‘ซูเปอร์ แคร์ แชร์กัน’
 • ดูแล แคร์ยกระดับ เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • แผนความคุ้มครอง ซูเปอร์ แคร์ รับประกันตั้งแต่ 16 - 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
 • แผนความคุ้มครอง ซูเปอร์ แคร์ แชร์กัน รับประกันตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
 • ซื้อแบบซูเปอร์ แคร์ หรือ แบบซูเปอร์ แคร์ แชร์กัน แนบกับแบบประกันภัยหลักตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเป็นปีต่อปีปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • เว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้นความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การสมัครและรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์