คำนวณเบี้ยประกัน

อายุ

0

เพศ


อายุ


สำหรับทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนประกันมะเร็ง 3,000,000 บาท

เบี้ยประกันรวมรายปี (ปีแรก)


เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง จะมีการปรับขึ้นตามอายุ

รับคำปรึกษาจากเราฟรี

จ่ายเต็มหมัด จัดเต็มแรง

แผนประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

รับสูงสุด 3 ล้านบาท

 • รับ 3 ล้านบาท กรณีตรวจพบ ครั้งแรก ว่าเป็น มะเร็ง ระยะลุกลาม
 • หรือ รับ 1.5 ล้านบาท กรณีตรวจพบ มะเร็ง ระยะเริ่มต้น และ รับเพิ่ม 1.5 ล้านบาท เมื่อเข้าสู่ มะเร็ง ระยะลุกลาม

รับเพิ่ม ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด

 • จ่ายตามจริง สูงสุด 1.2 ล้านบาท เพื่อการรักษามะเร็ง ระยะลุกลาม

คุ้มครอง ทุกมะเร็ง ทุกระยะ

  ยกเว้น
 • มะเร็งในผู้ป่วย HIV
 • เนื้องอกก่อนเป็นมะเร็ง

หากเสียชีวิตรับอีก 3 แสนบาท

 • กรณีเสียชีวิตจากมะเร็ง อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย

รับแต้มพิเศษ แอปพลิเคชัน FWD MAX

  สำหรับผลิตภัณฑ์ ประกันแคนเซอร์ น็อคเอาท์
 • 1,000 แต้ม สำหรับเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก น้อยกว่า 20,000 บาท
 • 3,000 แต้ม สำหรับเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก ตั้งแต่ 20,001 ถึง 30,000 บาท
 • 5,000 แต้ม สำหรับเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 16 – 65 ปี
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, รายปี
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด โปรดอ่าน ศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนการตัดสินใจ
 • แคนเซอร์ น็อคเอาท์ (Cancer Knockout) เป็นชื่อทางการตลาดของแพคเก็จผลิตภัณฑ์พิเศษ ประกอบด้วย แบบประกันตลอดชีพ IVP 90/20 และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • เบี้ยประกันภัย แผนประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ

0 2632 6000

สอบถามแบบออนไลน์ได้ฟรี

คุยออนไลน์